Užitečné odkazy

Zdravotní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP 111

www.vzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP 207

www.ozp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna

VOZP 201

www.vozp.cz

ZP Ministerstva vnitra ČR

ZP MV ČR 211

www.zpmvcr.cz

Revírní bratrská pokladna

RBP 213

www.rbp-zp.cz

Zdravotní pojišťovna ŠKODA

ZPŠ 209

www.zpskoda.cz

Média zdravotní pojišťovna

Média ZP 228

www.mediazp.cz

Česká průmyslová ZP

ČPZP 205

www.cpzp.cz

Česká správa sociál. zabezpečení

ČSSZ

www.cssz.cz

Finanční úřady

Adresy finančních úřadů

www.financnisprava.cz

Předčíslí bank.účtů pro jednotlivé daně

www.financnisprava.cz

Čísla bankovních účtů pro jednotlivé FÚ

www.financnisprava.cz

Aktuální tiskopisy

www.financnisprava.cz

Plátci DPH (tuzemská DIČ)

www.adisreg.mfcr.cz

Ověřování DIČ osob registrovaných v EU

ec.europa.eu

Rejstříky a registry

Obchodní rejstřík

www.justice.cz

ARES – podnikatelské subjekty

wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Registr ekonomických subjektů

wwwinfo.mfcr.cz

Registr živnostenského podnikání

www.rzp.cz

Katastr nemovitostí

www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Česká národní banka

www.cnb.cz

Ostatní

Katalog organizací zaměstnávajících postižené

www.portal.mpsv.cz

Seznam úřadů práce

www.portal.mpsv.cz

Průměrná cena PHM

www.mpsv.cz