Služby pro bytová družstva a SVJ

SVJ (Společenstvím vlastníků jednotek) a BD (bytovým družstvům) poskytujeme celou řadu služeb, ze kterých si mohou dle potřeby složit balíček přesně na míru.

Vedení účetnictví

V souladu s obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991, včetně vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za každý účetní rok.

Správa nájemného

Předepisování nájemného, záloh na služby spojené s užíváním jednotky a jiných plateb souvisejících s výkonem práv a povinností pronajímatele včetně měsíčního sledování úhrad jednotlivých předepsaných částek, evidování pohledávek a závazků či předání průběžného přehledu dlužníků.

Vyúčtování

Roční vyúčtování zúčtovatelných služeb v souladu s platnými právními předpisy nebo dle požadavků objednatele; roční vyúčtování záloh na služby souvisejících s užíváním jednotky nezahrnuje odečty a rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu a studenou vodu.

Účetní uzávěrky

Zpracování účetní uzávěrky a souvisejících dokumentů ve smyslu obecně závazných předpisů. Předkládání roční účetní uzávěrky.

Vedení evidencí

Vedení evidence bytových, nebytových a společných prostorů domu, a to za účelem poskytování správy. Vedení evidence členů objednatele. Vedení evidence nájemních a jiných smluv.

Právní pomoc

Právní pomoc při změnách vnitřních norem objednatele jako právnické osoby. Pomoc při svolávání, organizaci a vedení schůzí nejvyššího orgánu objednatele jako právnické osoby. Právní pomoc při uzavírání smluv. Právní konzultace obecně závazných předpisů s vlastnictvím a užíváním nemovitosti.

Řešení nedoplatků

Řešení nedoplatků předepsaných úhrad na užívání bytových, nebytových nebo společných prostorů.

Ceník

Práci naceňujeme individuálně podle složitosti a rozsahu. Dokážeme vyhovět menším i větším klientům. Dlouhodobě i nárazově.

Účetnictví a mzdy

Zpracování 1 BJ

od 70 Kč

Zpracování účetní závěrky

od 5000 Kč

Zpracování 1 mzdy

od 150 Kč

Právní služby

Konzultace

1000 Kč / hod

Spor

od 3500 Kč

Úplný ceník na aksuttner.cz

Icon Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Jsme plátci DPH.

Máte zájem o spolupráci?

Přidejte se ke spokojeným bytovým družstvům a SVJ.

Kontaktujte nás