Služby pro bytová družstva a SVJ

SVJ (Společenstvím vlastníků jednotek) a BD (bytovým družstvům) poskytujeme celou řadu služeb, ze kterých si mohou dle potřeby složit balíček přesně na míru.

Vedení účetnictví

V souladu s obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991, včetně vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za každý účetní rok.

Správa nájemného

Předepisování nájemného, záloh na služby spojené s užíváním jednotky a jiných plateb souvisejících s výkonem práv a povinností pronajímatele včetně měsíčního sledování úhrad jednotlivých předepsaných částek, evidování pohledávek a závazků či předání průběžného přehledu dlužníků.

Vyúčtování

Roční vyúčtování zúčtovatelných služeb v souladu s platnými právními předpisy nebo dle požadavků objednatele; roční vyúčtování záloh na služby souvisejících s užíváním jednotky nezahrnuje odečty a rozúčtování nákladů na teplo, teplou vodu a studenou vodu.

Účetní uzávěrky

Zpracování účetní uzávěrky a souvisejících dokumentů ve smyslu obecně závazných předpisů. Předkládání roční účetní uzávěrky.

Vedení evidencí

Vedení evidence bytových, nebytových a společných prostorů domu, a to za účelem poskytování správy. Vedení evidence členů objednatele. Vedení evidence nájemních a jiných smluv.

Řešení nedoplatků

Řešení nedoplatků předepsaných úhrad na užívání bytových, nebytových nebo společných prostorů.

Právní služby Zajišťuje náš partner A. K. Suttner

Při řešení účetních a daňových záležitostí se občas dostanete do situací, které je potřeba konzultovat s právníkem. Finela je vyjímečná tím, že má právníka k dispozici přímo v kanceláři.

Základní právní
poradenství v ceně služby

Obchodní, pracovní
a trestní právo

Ceník

Práci naceňujeme individuálně podle složitosti a rozsahu. Dokážeme vyhovět menším i větším klientům. Dlouhodobě i nárazově.

Účetnictví a mzdy

Paušál

od 1500 Kč

Položka

od 15 Kč

Konzultace

800 Kč / hod

Zpracování 1 mzdy

od 150 Kč

Daňové poradenství

Daňové přiznání

od 1500 Kč

Konzultace

800 Kč / hod

Roční uzávěrka

od 1500 Kč

Právní služby

Konzultace

1000 Kč / hod

Spor

od 3900 Kč

Úplný ceník na aksuttner.cz

Icon Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Jsme plátci DPH.

Máte zájem o spolupráci?

Přidejte se ke spokojeným bytovým družstvům a SVJ.

Kontaktujte nás