Zálohy na daň silniční v roce 2022

07. 04. 2022 Daně (a právo)

Vláda včera schválila návrh zákona, který má již pro rok 2022 ze zdanění daní silniční vypustit vozidla do 3,5 tuny a pro vozidla nad 3,5 tuny zrušit povinnost platit zálohy na daň silniční. Součástí návrhu zákona je např. i snížení nepeněžního příjmu zaměstnance, kterému je poskytnut „ekoautomomobil“, na polovinu (místo 1% vstupní ceny jen 0,5 %).

I když zákon do 15.4.2022 nezačne platit, tak se zálohy na daň silniční k 15.4.2022 neplatí, a to na základě rozhodnutí ministra. Rozhodnutí ministra se vztahuje nejen na dubnovou zálohu, ale na všechny zálohy roku 2022.

Pokud bude zákon schválen, tak za vozidla do 3,5 tuny byla daň přiznávána a placena naposledy za rok 2021 a za vozidla nad 3,5 tuny bude daň za rok 2022 splatná najednou.

Prominutí záloh na daň silniční je plošné – vztahuje se na všechna vozidla a všechny poplatníky daně. O prominutí záloh se nijak nežádá a nic se nedokládá.


Přenechte účetnictví, daně a právo profesionálům

Svěřte se do rukou našich profesionálů s 27 lety zkušeností a přidejte se k lidem, kteří v noci v klidu spí.